Business Intelligence


portfolio-rockable-press-3

La clau per guanyar en l’era de la informació es prendre decisions que siguin millors i més ràpides que la competència. Quin article és el més/menys rentable per cada zona / representant / família / període? Quins projectes tenen desviacions del pressupost? Quines fabricacions tenen més defectes/reclamacions/incidències/etc.?

Respondre aquestes preguntes i les que puguin sorgir en el dia a dia de forma ràpida i per un mateix, és una necessitat, no un privilegi. Visualitzar la informació més important resumida en una sola pantalla de quadre de comandament, detectar desviacions pressupostàries, tensions de tresoreria, noves tendències en vendes, incompliments en l’entrega a clients, etc.

Connectar alertes que enviïn un SMS o un correu electrònic en el moment en que es produeix una desviació, una comanda amb un marge més reduït, un impagat d’un import superior a…, etc. És possible gràcies a les noves eines d’Oracle BI. Tot això sense canviar les aplicacions actuals, connectant diferents fonts de dades,ERP, CRM, EXCEL, etc. Sens dubte, tenir la informació necessària i en el moment precís, forma part de l’èxit empresarial.

“La intel·ligència de negoci no pot estar només a l’abast de les grans empreses, al llarg dels últims anys, la intel·ligència de negoci ha crescut en indústries i organitzacions sense tenir en compte el volum del negoci. Tan les petites com les mitjanes empreses estan utilitzant les aplicacions de BI per millorar la seva eficiència en tot el procés de negoci: Optimitzar els recursos de vendes, millorar el servei al client, organitzar els seus recursos financers, optimitzar les compres, i identificar les seves oportunitats de creixement”.

Practics-Oracle posa a disposició de la PIME Oracle Business Intelligence Standard Edition One, una solució complerta i integrada per l’anàlisi intel·ligent d’informació de negoci i emmagatzemament de dades, adaptada a la inversió de petites i mitjanes empreses.

Share this page

FacebookTwitterMore...