Serveïs Practics Business Solutions


portfolio-rockable-press-3

Practics Business Solutions neix amb l’objectiu de centrar la seva activitat en la implantació de sistemes de gestió per empreses, utilitzant majoritàriament eines OpenSource.

Formada per professionals amb reconeguda experiència en la implantació de diferents solucions ERP, CRM, B.I, eCommerce, etc.. i activament involucrats en la gestió i amb el convenciment de que els sistemes oberts aporten grans avantatges sobre els sistemes propietaris convencionals.

La nostra missió és aportar diferencial tecnològic als nostres clients, facilitant-los ser més competitius en els seus negocis, és ajudar al client en la fase d’anàlisis de la seva situació i ajudar-lo en fases futures.

Nosaltres no només implantem una solució estàndard, sinó que degut a la nostra experiència millorem els processos de negoci, aconseguint que les empreses no nomes adquireixin un ERP per ser la millor solució, sinó que també, aconseguirem optimitzar els seus processos de negoci.

Share this page

FacebookTwitterMore...