Diverses són les pimes que coincideixen amb la importància de la internalització per esquivar la crisi econòmica assenyalada pel dèficit de demanda interna i, els obstacles per accedir a un crèdit bancari. És per això que, cada vegada són més les petites empreses que decideixen internacionalitzar els seus serveis i estendre’s a l’exterior.

Tanmateix, no és una tasca fàcil. És un acte en el qual està en joc el futur de l’empresa, i s’ha de procedir amb cura i planificar cada pas.

A continuació, s’ofereixen uns consells que faciliten el procediment:

1. Analitzar l’empresa. En primer lloc, s’han d’esbrinar els propis límits de l’empresa i valorar fins on pot arribar. Sobretot, s’ha de saber si disposa de la capacitat de producció necessària, si es compta amb l’estructura adequada i, si es disposa d’una financiació per arribar als països als quals es pretén arribar.

2. Dificultats i barreres. Cada país té les seves pròpies característiques, que, per descomptat, s’han de conèixer per poder esquivar-les correctament. S’ha de tenir en compte la cultura, l’idioma, lleis, costums, etc., a més de les aptituds del producte o servei que oferim.

3. Analitzar el mercat. A més, no n’hi ha prou amb només conèixer el país, s’ha de conèixer perfectament el mercat amb el qual es va a competir: els obstacles als productes estrangers, els principals canals de venda,… a més de la competència ja existent i el com funciona per poder enfrontar-s’hi.

4. Preguntar-se què és el que pot afectar al negoci. S’han de tenir en compte tots els factors externs que poden afectar el nostre negoci, és a dir, debilitats i amenaces que puguin suposar un greu problema a l’hora d’estendre el nostre negoci.

FacebookTwitterMore...