Crear i perfeccionar noves idees per presentar als clients són labors, a les quals, s’estan centrant més les empreses per tal d’impressionar i captar l’atenció d’aquests i, poder destacar davant la competència.

Per desenvolupar idees de negoci innovadores, les pimes i emprenedors poden ajudar-se de les següents fonts d’inspiració:

1. Estudiar els casos d’èxit de marques o emprenedors que han convertit les seves idees en negocis rentables. El seu procediment pot servir de guia i adaptar-lo a les empreses, la qual cosa aportaria més valor als consumidors.

2. Existeixen diverses publicacions acadèmiques de mestres de la innovació que poden ser útils tant com a fonts de consulta, com per difondre noves idees.

3. Coaching empresarial. Aquesta tècnica permet als empresaris i emprenedors aconseguir un excel·lent brainstorming (pluja d’idees), mitjançant reunions amb col·laboradors que coneguin el negoci i puguin aportar interessants idees per aplicar a l’empresa.

És més pròsper analitzar les noves característiques que podria tenir el producte o servei, i com satisfer al client, entre tots.

4. Escoltar al consumidor. El propòsit és que, cada vegada que un client compri un producte o, contracti un servei, quedi complagut. Per aconseguir la seva fidelitat cap a la marca i que quedi completament satisfet amb la seva adquisició, cal escoltar les seves queixes, suggeriment o opinions.

5. Les empreses poden renovar les mostres de qualsevol sector buscant maneres originals de presentar els seus productes, o crear noves solucions per als clients, que resolguin els seus problemes o necessitats.

6. Amb una enquesta de mercat, l’empresari o emprenedor que vulgui millorar o crear nous prototips per a la seva organització, podrà estudiar els perfils dels seus clients per satisfer les seves necessitats. Amb aquesta acció, les pimes aconseguiran donar més valor a cada un dels usuaris dels seus productes o serveis.

FacebookTwitterMore...