vTiger CRM


portfolio-rockable-press-3

Serveix per l’administració de les relacions amb els clients, CRM és part d’una estratègia de negoci centrada en el client. Una part fonamental de la idea és, precisament, la de recopilar la major quantitat d’informació possible sobre els clients, per poder donar valor a la oferta. La empresa ha de treballar per conèixer les necessitats dels mateixos i així poder avançar una oferta i millorar la qualitat en l’atenció.

Per tant, el nom CRM fa referència a una estratègia de negoci basada en clients, però també als sistemes informàtics que donen suport a aquesta estratègia. Incorporar una eina CRM a la seva companyia l’ajuda a millorar les relacions amb els seus clients conduint-los a una millor rendibilitat comercial:

  • Automatització de la força de ventes.
  • Call centers (Atenció al client/telemarketing)
  • Oferir al client el que necessita i en el moment que ho que necessita.
  • Mantenir un historial de tots els seus contactes comercials.
  • Buscar i creuar informació de tot contacte amb els seus clients, ventes, oportunitats, generant informes i indicadors clau per tal de prendre les millors decisions.
  • Organitzar accions de marketing, gestionant totes les seves tasques, controlant els costs i les rendibilitats, junt amb el seguiment, control i maduració de cadascuna d’elles.

Share this page

FacebookTwitterMore...