Cada vegada són més les empreses i negocis corresponents al medi Business to Business (B2B) que empren les xarxes socials com un dels seus fonaments fonamentals per a la seva estratègia de màrqueting.

Gràcies a aquest estudi del Content Màrqueting Institute, s’ha arribat a la conclusió que el 93% de les PIMES empren les xarxes socials per compartir informació. Una alternativa influent i que ascendeix a uns cinc punts per sobre respecte a l’anterior any, quan era d’un 88%. A més, les empreses detallen que per a les qüestions de màrqueting, les xarxes socials són l’instrument més eficaç.

Aquestes també consideren que ha ascendit la constància amb què treballen els blocs, ascendint el seu percentatge d’ús en les empreses a un 87% respecte al 77% anotat el 2013.

És atraient el potencial de les imatges i en què les fan servir aquest tipus d’empreses, ja que un 60% d’elles, després del 48% de l’any passat, reconeix el seu ús. A part del ja esmentat, les empreses aquí estudiades afirmen emprar altres tipus de maniobres, com els ebooks i els webinars, en un 65% dels casos.

A més, aquest tipus d’empreses reconeix utilitzar, com a mitjana, sis xarxes socials per distribuir els seus continguts.

El 90% de les PIMES B2B que manegen les xarxes socials i altres maniobres de màrqueting en línia efectuen aquesta activitat per incrementar les conversions del trànsit web que reben. A les empreses de menys grandària, aquest percentatge és fins i tot menor, ja que asseguren que no busquen una conversió concreta en un període major a dotze mesos.

Per aquesta inclinació de les empreses a utilitzar les xarxes socials, brolla una preferència molt més positiva per utilitzar-les com a instrument per impulsar la marca personal d’aquestes. Finalment, els resultats adquirits són “encoratjadors”, ja que en ells es mostra que les PIMES B2B segueixen adoptant la comercialització de continguts.

FacebookTwitterMore...