La facturació ha estat, des de sempre, un procés molest i manual per a les empreses, però a la vegada significatiu, ja que una facturació deficient comporta pèrdues d’ingressos, fluxos de caixa insuficients i la insatisfacció dels clients.

A partir del 15 de gener de 2015 i, com a resultat de la recent Reforma Fiscal, tots els contribuents, sense importar la quantia dels seus ingressos, tipus d’activitat o règim fiscal, hauran de sumar-se a la factura electrònica sota l’esquema Comprovants Fiscals Digitals (CFDI), el que comporta que les factures i rebuts impresos amb codis de barres no seran vàlids.

Si la seva empresa emet factura electrònica des d’abans del 2011 (CFD), tampoc seran vàlides, per això és inajornable la seva actualització.

Openbravo ERP ja compta amb aquesta actualització.

A més, a partir d’aquesta data, les empreses tindran les següents obligacions:

 • Emetre factures electròniques en les relacions amb empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament.
 • Facilitar l’accés als programes necessaris perquè els usuaris les puguin llegir, copiar, descarregar i imprimir de forma gratuïta sense haver d’acudir a altres fonts per disposar de les aplicacions necessàries per a això.
 • Habilitar procediments senzills i gratuïts perquè els usuaris puguin anul·lar el consentiment donat a la recepció de factures electròniques en qualsevol moment.
 • Facilitar al client la consulta de les seves factures per mitjans electrònics durant un període d’almenys 3 anys. Aquest període no s’altera perquè el client hagi resolt el seu contracte amb l’empresa o finalitzat el seu consentiment per rebre factures electròniques. Tampoc caduca per aquesta causa el seu dret a accedir a les factures emeses amb anterioritat.

La factura electrònica, a més del consentiment del seu destinatari, ha de complir amb totes les formalitats de qualsevol factura.

El mitjà d’expedició de la factura, sigui electrònica o en paper, ha de garantir per a la seva expedició i conservació:

 • Llegibilitat. És a dir, que pugui ser llegida sense cap dificultat. No hi ha de què preocupar-se ja que el faciliten els programes informàtics de facturació electrònica o els programes ofimàtics (com els processadors de text). També poden facilitar serveis en línia a través d’Internet.
 • Certesa de la procedència de la factura. S’ha de garantir la identitat del proveïdor dels béns o prestador de serveis facturats, i la de l’emissor de la factura, en cas de no ser el mateix.
 • Integritat del contingut de la factura. S’ha de certificar que el contingut de la factura no ha estat modificat.

Aquests dos últims queden garantits per la signatura electrònica de la factura realitzada en crear la factura electrònica.

Amb Openbravo, tot això és possible.

BENEFICIS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

A més de possibilitar l’activitat del negoci a través de la supressió de les despeses operatives de la facturació manual, la facturació electrònica ofereix una sèrie d’avantatges sobre els processos manuals, implicant:

 • Facturació més ràpida. L’ús d’un sistema ERP per a la seva facturació descarta la necessitat d’emetre factures en paper, ja que el seu procés és completament digital i les factures poden ser emmagatzemades i/o enviades electrònicament en qüestió de segons, el que comporta una ràpida liquidació de comptes i una millor posició de caixa per al seu negoci.
 • Facturació certa. La facturació total o parcial automatitzada per un sistema ERP redueix la possibilitat d’error que pot incórrer desfavorablement en la informació financera visual tributària o de satisfacció del client.
 • Informes tributaris i financers. El procés acord i digital de la facturació és útil per millorar la producció d’informes financers i simplifica l’auditoria per a les declaracions tributàries.
 • Accés a les grans operacions públiques privades. Per segellar acords amb la majoria de governs i empreses és necessari un sistema de facturació electrònica. Si la seva empresa no disposa de la capacitat d’enviar factures electrònicament, no podrà rivalitzar en algunes de les més fructíferes i interessants oportunitats de negoci.

Openbravo ERP permet tot el que s’ha dit anteriorment.

DESCRIPCIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA

Per obtenir els beneficis nomenats, un sistema de facturació electrònica hauria d’elevar el nivell d’eficiència de la seva empresa mitjançant l’automatització completa dels processos.

Una factura electrònica es considera semblant a una factura generada pels processos actuals quan:

 • Es troba en format electrònic XML o HTML.
 • S’emet i rep electrònicament.
 • Conté una signatura digital que assegura la totalitat del seu contingut i acredita el seu origen.
 • Consta d’un segellat de temps que confirma la data i hora d’emissió.

Tot això és senzill amb Openbravo.

FACTURACIÓ ELECTRÒNICA AMB OPENBRAVO

Aquest procés, en ser estàndard a nivell funcional, facilitar-li una cobertura apropiada representa un repte per a molts proveïdors de software ERP. Principalment, es deu a la gran quantitat de formats electrònics i plataformes de facturació que hi ha en ús arreu del món. D’aquesta manera, mentre l’adequació als diversos estàndards es mostra una tasca complicada per a un sistema ERP tradicional, l’arquitectura modular d’Openbravo està dissenyada per acceptar aquestes variants de forma natural i senzilla mitjançant simples mòduls d’extensió.

Aquests mòduls estan empaquetats i agrupats en els Paquets Professionals de Localització (Professional Localization Pack) per a cada país, d’aquesta manera es facilita l’acomodació i instal·lació en el seu ERP.

Per gaudir de tots els beneficis que la facturació electrònica ofereix, cal tenir un ERP que s’adeqüi a les necessitats de cada empresa, segons la mida i nivell d’ingressos.

Openbravo ERP és la solució ràpida i flexible per ajudar a la seva empresa a complir amb les obligacions del seu negoci i legals.

FacebookTwitterMore...