Després d’implantar un sistema ERP en una empresa, l’empresa que ho implanta ha de saber donar als seus clients un bon servei tècnic. Per a això, aquí us deixem unes eines habituals necessàries.

- Sistema de tramitació d’incidències. Això permet que l’usuari pugui donar a conèixer les incidències localitzades, així com portar un control sobre aquestes. A més, dóna a conèixer el seu estat, els temps mitjans de resolució, la seva categorització, etc.

- Han d’haver eines que permetin al client que va reportar la incidència comunicar via email els canvis que aquesta va patint, així com la seva resolució, aprovació o rebuig. També hauria de permetre, encara que no siguin incidències, gestionar les sol·licituds de millores funcionals.

- Seguiment d’actualitzacions. Les actualitzacions s’haurien de fer en horaris que no ocasioni la parada del client, ja que si una actualització es realitza a primera hora del matí, pot provocar que la productivitat del client minvi a causa de qualsevol imprevist. Les tasques d’actualització, sobretot quan són més delicades, s’han d’executar en franges horàries de recent finalitzada l’activitat, per així, disposar de temps suficient davant de qualsevol contratemps.

- Disponibilitat d’apartats de preguntes freqüents, videotutorials, etc. Sempre hi ha algunes incidències que es repeteixen constantment, per això, disposar de documentació a referent a elles donarà un suport més eficaç als clients.

- Eines de connexió remotes. Poder visualitzar l’error o incidència arribant a l’escriptori del client, permet veure detalls que costarien transmetre de forma verbal o escrita.

Aquestes són les principals eines bàsiques a tenir en compte.

FacebookTwitterMore...