Totes les empreses tenen com uns dels seus objectius aconseguir vendes i, encara que tots els fets han d’anar dirigits a la venda dels seus productes o serveis, s’ha de recordar que hi ha altres variables que comporten a augmentar els ingressos de forma indirecta.

Clients, oferta, infraestructura i viabilitat econòmica són les quatre àrees que les empreses han de tenir controlades perquè el model de negoci pugui assolir els ingressos necessaris per seguir endavant i aconseguir la magnificència.

A continuació, es mostren les nou formes d’aconseguir més ingressos:

1. Segmentació de mercat. Cal definir els diversos grups d’entitats o persones públic de l’empresa, fraccionant segons les seves necessitats, comportament i característiques comunes.

2. Propostes de valor. Són les que fan que els clients es decantin per una o altra empresa. Tenen com a finalitat resoldre els problemes dels clients i satisfer les seves necessitats amb atraients propostes de valor, que aconsegueixin encaminar-los cap als seus productes o serveis.

3. Canals. Les propostes de valor arriben als clients a través de canals de comunicació, distribució i venda. És fonamental encertar amb els canals que s’utilitzen per arribar als consumidors de la manera adequada, quan es vagi a comercialitzar una proposta de valor.

4. Relacions amb els clients. Aquestes, es mantenen i estableixen de forma separada en els diferents segments de mercat, ja que poden ser personals o automatitzades i s’ha d’optar per les més adequades.

5. Fonts d’ingressos. Es produeixen quan els clients aconsegueixen les propostes de valor oferides. Es destaquen: venda d’actius, quota de subscripció, concessió de llicències o publicitat, entre d’altres.

6. Recursos clau. Són els actius necessaris per brindar i aportar valor als clients. Poden ser físics, econòmics, intel·lectuals o humans.

7. Activitats clau. Són les accions més importants que ha d’emprendre una empresa perquè el seu model de negoci funcioni. Aquestes varien en funció de cada entitat.

8. Associacions clau. Algunes activitats s’externalitzen i determinats recursos s’obtenen fora de l’empresa. Les organitzacions creen aliances per optimitzar els seus models de negoci, incrementar vendes creuades, disminuir riscos i obtenir recursos.

9. Estructura de costos. Tant la creació i el lliurament de valor com el manteniment de les relacions amb els clients o la generació d’ingressos tenen un cost. Aquesta no està associada amb els ingressos, però sí que tenen molt a veure amb el benefici final de l’empresa.

Les despeses es poden distribuir en les següents categories:

- Costos fix, costos variables, economies d’escala. Amb aquests augmenta la producció i els costos milloren.

- Economies de camp. Aquests serveixen per a diversos productes quan una empresa canvia les seves activitats, les seves activitats de màrqueting i els canals de distribució.

FacebookTwitterMore...