El passat 1 de gener va entrar en vigor un canvi normatiu en l’IVA relacionat amb el comerç electrònic a la Unió Europea. En la majoria dels casos, s’aplicarà el percentatge d’IVA vigent al país d’origen del comprador.

Encara que el ecommerce està creixent al nostre país, la despesa mitjana dels espanyols (865 euros) està molt per sota de la mitjana europea (1.243 euros), de manera que les botigues online estan posant el seu objectiu a la UE.

Aquest augment del comerç electrònic ha obligat a la Unió Europea a regular aquesta activitat. És per això que, com ja s’ha dit, des del passat 1 de gener s’aplica, en la majoria dels casos, l’IVA del país de residència del comprador. Però hi ha excepcions importants per a una PIME, ja que li poden servir per no tenir problemes a l’hora de fer factura. Així doncs, l’Associació Espanyola de l’Economia Digital ha editat una guia gratuïta per facilitar, als petits comerços, la feina amb clients de fora d’Espanya explicant tres tipus de vendes:

De productes i serveis a una altra empresa. No ha de facturar amb IVA sempre que el client s’ho repercuteixi, pel que ha de facilitar un NIF vàlid.

De productes a un consumidor. S’ha d’aplicar a la factura l’IVA espanyol corresponent, sempre que l’import total de les vendes no superi el límit establert durant l’exercici anterior o l’any en curs; en cas contrari s’haurà d’aplicar el tipus vàlid al país del consumidor, el que l’obligarà, a efectes fiscals, registrar-se en aquest mercat. El límit va des de les 50.000 corones Noruegues (uns 5.500 euros), als 100.000 euros d’Alemanya, França, Luxemburg o Holanda.

La PIME sempre té l’opció de registrar-se, a efectes fiscals, al mercat d’aquest país. Una cosa que podria interessar en cas que el tipus d’IVA aplicable fos inferior a l’espanyol.

De serveis a un consumidor. Les botigues online han d’aplicar el tipus d’IVA del país d’origen del consumidor. Per evitar que les empreses hagin de registrar-se en cada mercat, poden registrar-se una sola vegada a través de la finestreta MOSS (Mini Finestreta Única, en anglès Mini One Stop Shop) per, així, poder realitzar una única declaració sobre les vendes realitzades en qualsevol dels 28 països components de la Unió Europea.

FacebookTwitterMore...