Malgrat els canvis ocasionats durant els últims anys, moltes empreses continuen mantenint antigues opinions en relació a l’anàlisi de les dades.

Es parla i s’escriu molt sobre Business Intelligence i, perquè funcioni, cal tenir en compte els següents punts:

  1. Els directors i responsables de la presa de decisions no són els únics que necessiten eines de Business Intelligence, ja que aquestes haurien d’estar disponible per a tots els empleats ja que la presa de decisions és molt àmplia, i perquè siguin bones, han d’estar basades en dades.
  2. Una característica clau d’un bon sistema BI és la seva capacitat d’analitzar i qüestionar les dades, per això, ha de poder ajudar als usuaris a buscar les causes fonamentals, les interrelacions, les tendències i les modificacions en les dades de manera lliure.
  3. La velocitat del BI ha de ser ràpida, senzilla d’utilitzar i capaçment flexible com perquè sigui un element de suport i fonamental per a la presa de decisions.
  4. No són només els analistes o científics que han de poder analitzar les dades. Les empreses han de posar el seu anàlisi just a les mans dels empleats de tots els nivells de l’empresa per originar un millor anàlisi de la informació.
  5. Les dades no han d’estar restringides, és a dir, els usuaris han de poder navegar per elles lliurement perquè els puguin interpretar sense cap problema, els puguin entendre i realitzar noves troballes.
  6. Finalment, i com ja s’ha dit en punts anteriors, un bon accés a les dades millora la presa de decisions. Les dades s’han d’utilitzar de manera correcta, el que requereix de capacitat i pràctica per a una bona presa de decisions; el que comporta a desenvolupar les habilitats necessàries i seguir practicant en l’anàlisi de dades.

 

Per a una bona gestió i utilització del Business Inteligence, s’han de tenir en compte els punts anteriors, ja que, com s’ha dit, totes les parts de l’empresa ha de tenir un bon accés a les dades per a una bona presa de decisions.

FacebookTwitterMore...